Чемпионат Москвы 2022 - View game

2022-06-12 19:41:42
西
КМ
ОБ
Ron: 5
Tsumo: 7
Draw: 2
 • 東1: Колядин Михаил - (tsumo) Riichi, Menzentsumo, dora 1, 3 han, 40 fu. Riichi bets: Патрикеев Павел, Колядин Михаил
 • 東2: Патрикеев Павел - Pinfu, Riichi, dora 1 (Орлов Борис), 3 han, 30 fu. Riichi bets: Патрикеев Павел
 • 東2: Патрикеев Павел - Yakuhai x1 (Орлов Борис), 1 han, 30 fu. Riichi bets: none
 • 東2: Патрикеев Павел - (tsumo) Tanyao, 1 han, 30 fu. Riichi bets: none
 • 東2: Патрикеев Павел - Riichi, dora 4 (Колядин Михаил), 5 han. Riichi bets: Патрикеев Павел
 • 東2: Орлов Борис - Tanyao, dora 1 (Колядин Михаил), 2 han, 30 fu. Riichi bets: Колядин Михаил
 • 東3: Патрикеев Павел - (tsumo) Yakuhai x2, 2 han, 40 fu. Riichi bets: none
 • 東4: Колядин Михаил - (tsumo) Riichi, Menzentsumo, dora 1, 3 han, 30 fu. Riichi bets: Колядин Михаил
 • 南1: Наданьян Владимир - (tsumo) Yakuhai x1, dora 2, 3 han, 60 fu. Riichi bets: none
 • 南1: Патрикеев Павел - (tsumo) Chiitoitsu, Riichi, Menzentsumo, 4 han, 25 fu. Riichi bets: Патрикеев Павел
 • 南2: Exhaustive draw (tenpai: Патрикеев Павел, Колядин Михаил). Riichi bets: none
 • 南2: Наданьян Владимир - (tsumo) Yakuhai x1, dora 3, 4 han, 30 fu. Riichi bets: Орлов Борис
 • 南3: Exhaustive draw (tenpai: Патрикеев Павел). Riichi bets: Патрикеев Павел
 • 南4: Патрикеев Павел - Toitoi, Yakuhai x2, Honitsu (Орлов Борис), 6 han. Riichi bets: none